משפחת כץ לזכר הוריהם
Heading 5

פסוק

כל המאמרים והסרטונים מתוך פסוק בתורה

בראשית

ארץ ישראל: המקום ללמוד ולחיות את התורה

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

נח

טהרתה של ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

לך לך

ברית ותורה בברכת הארץ

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

וירא

חשיבות מקום המזבח לעולם

הרב אלישיב רבהון

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

חיי שרה

מעלת הקבורה בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

תולדות

ארץ ישראל: מקום השכינה והברכה

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

ויצא

המלאכים של ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

וישלח

חלק בארץ ישראל כחלק בעולם הבא

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

וישב

חיזוק הקשר בין עם ישראל לארץ הקודש

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

מקץ

כל מה שאירע ליוסף אירע לציון

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

ויגש

אחיזת בני ישראל בארץ מצרים

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

ויחי

חשיבות הקבורה בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

שמות

אל ארץ זבת חלב ודבש

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

וארא

ארץ ישראל "מורשה"

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

בא

תהא בעיניך כאלו נתנה לך ארץ ישראל היום

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

בשלח

המטרה - ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

יתרו

כבוד אב ואם וארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

משפטים

התפתחות עם ישראל ושלושת הרגלים

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

תרומה

ארץ ישראל -אמצע העולם

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

תצווה

בית מקדש מאיר

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

כי תשא

הקשר הנצחי לארץ

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

ויקהל

אחדות בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

פקודי

ארץ ישראל העליונה

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

ויקרא

שלום למזבח ולכהנים ולבעלים

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

צו

קרבן התמיד ובניין ירושלים

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

פסח

מצוות הפסח וארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

שמיני

בית המקדש והמשכן

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

תזריע

ג' מחנות של קדושה

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

מצורע

גילוי הטוב הגנוז בתוך הרע

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

אחרי מות

מדוע גילוי עריות גורם לגלות מן הארץ

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

קדושים

אין ארץ ישראל חסרה כלום

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

אמור

קורבן העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

ידידיה שנדורפי

כותב:

מגיש:

פרשת

בהר

להשריש את האמונה והביטחון בה'

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

בחקתי

ברכת ארץ ישראל בעת קיום המצוות

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

במדבר

ערכם של שישים ריבוא מישראל

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

נשא

גילוי העצמות בשם המפורש

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

בהעלתך

אחדות וזכירת אלוקים בצרות ושמחה

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

שלח

המרידה בה' ובארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

קרח

נחלת הלויים

הרב אלישיב רבהון

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

חקת

למה משה רבינו אינו נכנס לארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

בלק

יעקב וישראל – שתי מדרגות

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

פינחס

הנחלת הארץ על ידי גורל

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

מטות

למען ד' ולמען עם ישראל

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

מסעי

ולא תחניפו את הארץ

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

דברים

זהירות מן החטא בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

ואתחנן

הבדל בין קדושת עבר הירדן המזרחי למערבי

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

עקב

שביעה גשמית ורוחנית מפרי הארץ

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

ראה

חשיבות ערי הספר בשמירה על ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

שופטים

נצחיות נחלת קרקעות בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

צבי לוי

כותב:

מגיש:

פרשת

כי תצא

המצוות-חוקי המלך או מרשמים מהרופא או שניהם?

הרב אלישיב רבהון

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

כי תבוא

הביכורים-תיקון לחטא המרגלים

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

ניצבים

הערבות בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

וילך

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל לד'

הרב אלישיב רבהון

שילה הגר

כותב:

מגיש:

פרשת

האזינו

סגולת ראייתו של משה רבינו

הרב אלישיב רבהון

יהודה גולד

כותב:

מגיש:

פרשת

סכות

סוכות: הבדל באמונה בין עם ישראל ואומות העולם

הרב אלישיב רבהון

אורי אנגלמן

כותב:

מגיש:

פרשת

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"