משפחת כץ לזכר הוריהם
Heading 5

חומש

כל המאמרים והסרטונים מתוך החומש

בראשית

פרשת

ארץ ישראל: המקום ללמוד ולחיות את התורה

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

נח

פרשת

טהרתה של ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

לך לך

פרשת

ברית ותורה בברכת הארץ

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

וירא

פרשת

חשיבות מקום המזבח לעולם

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

חיי שרה

פרשת

מעלת הקבורה בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

תולדות

פרשת

ארץ ישראל: מקום השכינה והברכה

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ויצא

פרשת

המלאכים של ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

וישלח

פרשת

חלק בארץ ישראל כחלק בעולם הבא

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

וישב

פרשת

חיזוק הקשר בין עם ישראל לארץ הקודש

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

מקץ

פרשת

כל מה שאירע ליוסף אירע לציון

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ויגש

פרשת

אחיזת בני ישראל בארץ מצרים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ויחי

פרשת

חשיבות הקבורה בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

שמות

פרשת

אל ארץ זבת חלב ודבש

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

וארא

פרשת

ארץ ישראל "מורשה"

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

בא

פרשת

תהא בעיניך כאלו נתנה לך ארץ ישראל היום

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

בשלח

פרשת

המטרה - ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

יתרו

פרשת

כבוד אב ואם וארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

משפטים

פרשת

התפתחות עם ישראל ושלושת הרגלים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

תרומה

פרשת

ארץ ישראל -אמצע העולם

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

תצווה

פרשת

בית מקדש מאיר

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

כי תשא

פרשת

הקשר הנצחי לארץ

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ויקהל

פרשת

ארץ ישראל העליונה

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

פקודי

פרשת

ארץ ישראל העליונה

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ויקרא

פרשת

שלום למזבח ולכהנים ולבעלים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

צו

פרשת

קרבן התמיד ובניין ירושלים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

פסח

פרשת

מצוות הפסח וארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

שמיני

פרשת

בית המקדש והמשכן

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

תזריע

פרשת

גילוי הטוב הגנוז בתוך הרע

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

מצורע

פרשת

גילוי הטוב הגנוז בתוך הרע

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

אחרי מות

פרשת

אין ארץ ישראל חסרה כלום

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

קדושים

פרשת

אין ארץ ישראל חסרה כלום

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

אמור

פרשת

קורבן העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ידידיה שנדורפי

כותב:

בהר

פרשת

ברכת ארץ ישראל בעת קיום המצוות

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

בחקתי

פרשת

ברכת ארץ ישראל בעת קיום המצוות

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

במדבר

פרשת

ערכם של שישים ריבוא מישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

נשא

פרשת

גילוי העצמות בשם המפורש

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

בהעלתך

פרשת

אחדות וזכירת אלוקים בצרות ושמחה

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

שלח

פרשת

המרידה בה' ובארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

קרח

פרשת

נחלת הלויים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

חקת

פרשת

למה משה רבינו אינו נכנס לארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

בלק

פרשת

יעקב וישראל – שתי מדרגות

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

פנחס

פרשת

הנחלת הארץ על ידי גורל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

מטות

פרשת

ולא תחניפו את הארץ

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

מסעי

פרשת

ולא תחניפו את הארץ

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

דברים

פרשת

זהירות מן החטא בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ואתחנן

פרשת

הבדל בין קדושת עבר הירדן המזרחי למערבי

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

עקב

פרשת

שביעה גשמית ורוחנית מפרי הארץ

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ראה

פרשת

חשיבות ערי הספר בשמירה על ארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

שופטים

פרשת

נצחיות נחלת קרקעות בארץ ישראל

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

כי תצא

פרשת

המצוות-חוקי המלך או מרשמים מהרופא או שניהם?

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

כי תבוא

פרשת

הביכורים-תיקון לחטא המרגלים

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

ניצבים

פרשת

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל לד'

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

וילך

פרשת

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל לד'

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

ראש השנה

פרשת

בהר ה' יראה

ידידיה סולומון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

האזינו

פרשת

סגולת ראייתו של משה רבינו

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

סכות

פרשת

סוכות: הבדל באמונה בין עם ישראל ואומות העולם

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

שמיני עצרת

פרשת

מדוע יש יום טוב שני

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).