משפחת כץ לזכר הוריהם
Heading 5

משנה

כל המאמרים והסרטונים בנושא משנה

חיי שרה

פרשת

המסר של מצוות הביכורים

חגי גרינבלט

מגיש:

צבי לוי

כותב:

ויגש

פרשת

קדושת שילה וקדושת ירושלים

חגי גרינבלט

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

יתרו

פרשת

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות

אריאל פינקלשטין

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

פקודי

פרשת

הקשר לארץ ישראל בזכות אבות

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

פסח

פרשת

איכות פירות ארץ ישראל

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

במדבר

פרשת

קדושת גבולות הארץ המובטחת לאבות

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

בלק

פרשת

ארץ ישראל ועם ישראל – הבסיס למציאות התורה

ידידיה סולומן

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

עקב

פרשת

המעשרות מקדשות את החומר

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

וילך

פרשת

מצוות השמיטה כרמז לימות המשיח

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).