Heading 5

מדרש

כל המאמרים והסרטונים בנושא מדרש

וירא

פרשת

ארץ זבת חלב

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

מקץ

פרשת

ארבעה נקראו קנין

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

בשלח

פרשת

שלי לשלי

ידידיה סולומון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ויקהל

פרשת

עמד וימודד ארץ

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

מצורע

פרשת

תבל -שהיא מתובלת בכל

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

בחקתי

פרשת

ארבעה נקראו נחלה

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

חקת

פרשת

להתאבל ולשמוח עם ירושלים

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

ואתחנן

פרשת

מדוע משה רבינו לא זכה להיקבר בארץ ישראל

ידידיה סולומן

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

ניצבים

פרשת

למה זכה בנימין שהשכינה תשכון בחלקו

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"
תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).