משפחת כץ לזכר הוריהם
Heading 5

גמרא

כל המאמרים והסרטונים בנושא גמרא

בראשית

סימן לקץ: ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה

חגי גרינבלט

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

ויצא

ארץ ישראל נקנית "ביסורים"

חגי גרינבלט

יעקב כרמון

כותב:

מגיש:

פרשת

שמות

מספר הצדיקים בארץ ישראל

חגי גרינבלט

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

תרומה

פזיזותו של רבי זירא להיכנס לארץ

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

צו

שירה בארץ ישראל

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

קדושים

אין שכינה שורה בחוץ לארץ

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

בהעלתך

מדוע מתו אלימלך, מחלון וכליון?

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

מטות

חיבוב הארץ בידי האמוראים

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

שופטים

כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש אלוה

ידידיה סולומן

ניר שאול

כותב:

מגיש:

פרשת

סכות

מדוע משה רבינו מסרב לברך על הכוס

ידידיה סולומן

נחשון ורד

כותב:

מגיש:

פרשת

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).