Eretz Yisrael Yomi

תרומות | ארץ ישראל יומי

היה שותף של "ארץ ישראל יומי" (ע"ר), ותרום ביד נדיבה על מנת שנוכל בע"ה להפיץ ברבים את לימוד התורה המשמעותי והמיוחד של ארץ ישראל

 

בחרו את סכום התרומה (18, 36, 50, 100 ש"ח, אחר)

הקדשה לדבר תורה באנגלית (72 ש"ח)

הקדשה לדבר תורה בעברית (72 ש"ח)

הקדשה לדבר תורה בעברית ואנגלית (120 ש"ח)

תומך השבוע לארץ ישראל יומי באנגלית (180 ש"ח)

תומך השבוע לארץ ישראל יומי בעברית (180 ש"ח)

תומך השבוע לארץ ישראל יומי בעברית ואנגלית (300 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי בעברית בנושא חומש (1800 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי באנגלית בנושא חומש (1800 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי בעברית ואנגלית בנושא חומש (3000 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי בעברית נושא אחר (720 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי באנגלית בנושא אחר (720 ש"ח)

תומך לשנה לארץ ישראל יומי בעברית ואנגלית בנושא אחר (1200 ש"ח)

נא להזין את הפרטים הבאים עבור תרומה של הקדשת דבר תורה או  עבור תומך השבוע לארץ ישראל יומי:

ההודעה נשלחה בהצלחה

100.png