ברכות | ארץ ישראל יומי

ברכות מאת ידידינו ותומכינו

הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב בירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית.

הרב יהושע רוזן

מוותיקי תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק, לשעבר ר"מ ב'מרכז הרב' ובישיבת ירושלים לצעירים.

הרב יצחק קופמן

חבר ועד לעמותה ארץ ישראל יומי, לשעבר ר"מ ותיק בישיבת ירושלים לצעירים.

הרב אבי סילבצקי

חבר לעמותה ארץ ישראל יומי, ר"מ במרכז הרב

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).